Nhà máy sản xuất máy trò chơi Boxer - Các nhà sản xuất, nhà cung cấp máy trò chơi Boxer Trung Quốc