Nhà máy băng chuyền - Các nhà sản xuất, nhà cung cấp băng chuyền Trung Quốc