Nhà máy Máy Xổ số - Các Nhà sản xuất, Nhà cung cấp Máy Xổ số Trung Quốc