Giấy chứng nhận - Công ty TNHH Công nghệ Điện tử Quảng Châu Meiyi

DSC_0001
Giấy chứng nhận bằng sáng chế thiết kế ngoại hình

DSC_0001
Giấy chứng nhận bằng sáng chế thiết kế ngoại hình

DSC_0001
Giấy chứng nhận bằng sáng chế thiết kế ngoại hình

DSC_0001
Giấy chứng nhận bằng sáng chế thiết kế ngoại hình

DSC_0001
Giấy chứng nhận bằng sáng chế về máy làm kẹo

DSC_0001
Trận chiến cướp biển - bằng sáng chế ngoại hình

DSC_0001
Máy đẩy xu sáu người - Chứng chỉ CE

DSC_0001
Máy đẩy xu sáu người - Chứng chỉ CE

DSC_0001
Máy xoay đồng xu Chứng nhận CE

DSC_0001
Máy xoay đồng xu Chứng nhận CE

DSC_0001
Bìa bằng sáng chế

DSC_0001
Alibaba chất lượng nhà cung cấp